DorpsBelang ziet ondersteuning voor de Ark onbeantwoord

Bron: NH-Nieuws Initiatiefnemer Marc Timmerman van de drijvende kroeg de Ark heeft zijn aanvraag ingetrokken. Maandagavond (24 januari) zou tijdens de gemeenteraad van Eemnes de laatste politieke horde worden genomen, maar zover kwam het niet. 

In oktober 2019 begon Timmerman samen met z’n team te broeden op het idee voor een drijvende kroeg in Eemnes. Maandagavond tijdens de gemeenteraad zou de raad zich buigen over het verstrekken van een Verklaring van geen Bedenking (VVGB). Hiermee zou de realisatie van de Ark een flinke stap dichterbij zijn. 

Maar tijdens de commissievergadering eerder deze maand, werd het duidelijk dat de raad toch zijn bedenkingen heeft en dat de Verklaring hoogstwaarschijnlijk niet verstrekt zou worden. Aldus Timmerman; “Als ik het nu laat doorgaan en de raad maandag geen verklaring besluit te geven, kan ik het na de verkiezingen niet opnieuw indienen. Dan zeggen ze dat ze het al behandeld hebben.”


DorpsBelang heeft dit initiatief altijd ondersteund en verkozen boven andere initiatieven die buiten “rode contour” vallen. Voor alles wat buiten de “rode contour valt” moet de gemeente toestemming vragen bij de provincie. Dat is een langjarig project waarbij niet alleen De Schaapskooi mogelijk wordt maar bijvoorbeeld ook achter alle bebouwing direct grenzend aan de oneven nummers van de Wakkerendijk en even nummers van de Meentweg van alles gebouwd en ontwikkeld kan worden. DorpsBelang wil gewoon dat de polder onaangetast blijft. 

DorpsBelang hoopt dat er snel weer een kroeg komt en De Ark van Eemnes is hiervoor nu de beste optie. DorpsBelang hoopt dat Timmerman na de verkiezingen zijn aanvraag voor de Ark weer indient en het nieuw college wel positief tegenover de Ark staat.