In de gemeente raad

Uitgangspunt is dat de gemeentelijke overheid er is voor alle inwoners en het algemeen belang moet dienen. Het algemeen belang gaat dus vóór het individuele belang. Daarmee onderscheiden wij ons van andere partijen, die vaak aan een bepaalde groep in de samenleving gelieerd zijn. Wij zijn dan ook niet een traditionele politieke partij die `links` of `rechts’ is, maar een groepering die er is voor Eemnessers van alle gezindten en zich ook zo wil organiseren. Onze binding is de zorg voor het dorp Eemnes, en wat daarvoor nodig is.

De gemeenteraad Eemnes (periode 2022-2026) bestaat uit 13 leden verdeeld over 5 politieke partijen, waarvan DorpsBelang weer de grootste vertegenwoordiging heeft.

  • DorpsBelang: 5 zetels
  • CDA: 3 zetels
  • VVD: 2 zetels
  • PvdA: 2 zetels
  • D66: 1 zetel

Daarnaast bekleed sinds 2022 DorpsBelang 2 wethouders en 1e loco-burgemeester rol.