Dorpsbelang ziet de Ark van Eemnes als beste alternatief voor een kroeg in Eemnes

Er is behoefte aan een kroeg, niet aan expositieruimte, feestzaal, informatiepunt of speeltuin, dit alles heeft Eemnes al o.a. in het imposante nieuwe Huis van Eemnes, maar ook De Deel en Eemland.

De Meerwaarde van de Ark van Eemnes:

  • Echt Café door en voor de Eemnesser gemeenschap
  • Verlevendiging en aanvulling evenementen terrein
  • Goed bereikbaar voor wandelaars en fietsers
  • Ark sluit aan bij landelijke omgeving

DorpsBelang heeft dit initiatief ondersteund en verkozen boven andere initiatieven die buiten “rode contour” vallen. Voor alles wat buiten de “rode contour valt” moet de gemeente toestemming vragen bij de provincie. 

Het mooiste zou zijn als Staal zijn kroeg verkoopt en daar een nieuwe in komt, maar dat is niet het geval, dus is het alternatief De Ark en de Schaapskooi. Om eemnes snel aan een kroeg te helpen is De Ark de enige optie, vanwege het feit dat de provincie een kernrandvisie eist als je buiten de rode contour wil bouwen. Dat is een langjarig project waarbij niet alleen De Schaapskooi mogelijk wordt maar bijvoorbeeld ook achter alle bebouwing direct grenzend aan de oneven nummers van de Wakkerendijk en even nummers van de Meentweg van alles gebouwd en ontwikkeld kan worden. DorpsBelang wil gewoon dat de polder onaangetast blijft. 

In april waren 9 raadsleden voor en het is op zijn zachts gezegd niet sjiek van andere raadsleden om nu ineens  tegen te stemmen, terwijl de ondernemer natuurlijk om deze aanvraag in te dienen al kosten heeft gemaakt. Daarbij komt dat er van de schaapskooi officieel nog niets formeel ingediend is, dus daar kunnen we dan ook niets mee.

DorpsBelang heeft altijd gezegd dat voor ons ook een voorwaarde was dat er goede afspraken vastgelegd worden tussen De Ark en het feestcomité KPJ voor wat betreft de evenementen op het evenemententerrein in een zogenaamde anterieure overeenkomst.

DorpsBelang hoopt dat er snel weer een kroeg komt en De Ark van Eemnes is hiervoor de beste optie.