Eemnes komt met windmolen alternatief

In de Vergadering Commissie BSM van 15-04-2024 heeft het college haar mening geuit
dat windturbines niet passen bij het open en dorpse karakter en daarmee een te grote
impact hebben op Eemnes. Om die reden adviseert het college om een robuust alternatief
bod te doen door middel van zon op land.

Zoals staat in de brief van de provincie aan gemeenten van 9 januari jl., geeft de provincie
in haar beleid de ruimte aan de regio’s om het energie-bod naar eigen
voorkeur in te vullen met zon, wind of een combinatie van beiden. Zolang de totale
energieopwekking in 2030 maar gelijk is aan het gestelde doel. Mocht de
energieopwekking uiteindelijk niet optellen tot dat bod, dan kan de provincie
inpassingsbesluiten nemen voor windturbines.

Dit maakt het voor Eemnes mogelijk om te kiezen voor zonnevelden, in
plaats van de windturbines die de provincie in zoekgebied 75 voorziet. De inschatting van het college is dat het dan wel moet gaan om een substantieel, concreet en uitvoerbaar
bod aan zonne-energie.

Alleen op die manier kan worden aangesloten bij de eerdere
genoemde provinciale motie “Wie goed doet, goed ontmoet”,

waarin gemeenten die een serieuze bijdrage leveren als allerlaatste worden overwogen voor een inpassingsbesluit voor windturbines. Zo kan het risico van een provinciale aanwijzing van
windturbines in Eemnes worden geminimaliseerd.

Luister hier de vergadering Commissie BSM punt 05.05 vanaf minuut 40.

Het opiniërend voorstel Opwek duurzame energie Eemnes kunt u hieronder lezen