Onze ambitie

Het is onze ambitie om in de komende 4 tot 8 jaar:

  • Dat Eemnes nog steeds het dorpse uitstraalt wat het nu doet. 
    Een bescheiden groei van het aantal woningen zal daarbij horen.
  • Dat er voldoende betaalbare woningen zijn voor de nieuwe generatie Eemnessers.
  • Dat de natuurlijke waarde van de polder behouden blijven en mogelijk versterkt kunnen worden 
  • In de top 10 van gemeente komt met het meest aantal woningen met zonnepanelen.