Voor eemnessers

De dorpse cultuur vormt een van de aantrekkelijke eigenschappen van Eemnes.

Deze cultuur dient te worden beschermd en waar mogelijk te worden versterkt.

Nieuwe ontwikkelingen moeten aan deze cultuur worden getoetst en zo nodig worden bijgestuurd.

Dorpsbelang heeft de grootste vertegenwoordiging in de gemeenteraad

De raad vertegenwoordigt de inwoners van de gemeente Eemnes, geeft de hoofdlijnen voor het beleid in de gemeente aan en controleert het dagelijks bestuur, het college van burgemeester en wethouders.

Beslis mee met Dorpsbelang

DorpsBelang vindt dat burgers meer moeten worden ingeschakeld bij de besluitvorming binnen de gemeente. Eemnessers, jong en oud, moeten voldoende ruimte krijgen om

Lees verder ….Beslis mee met Dorpsbelang

Onze Kernwaarden

Waarom doen we wat we doen en voor wie? Wij zijn een lokale partij met een eigen signatuur. De burger mag dan ook verwachten dat wij de gemeente volgens die signatuur, zullen besturen. Dorpsbelang staat voor het behartigen van de belangen van Eemnesser ingezetenen, door een gemeentelijk beleid te vormen en te bewaken, wat gericht is op behoud en waar nodig versterken van het dorpse leefklimaat in Eemnes.

Uitgelicht door DorpsBelang

DorpsBelang berichten