DorpsBelang is lid van U26 gemeenten

DorpsBelang is lid van U26 gemeenten. Dit is een provinciale partij die opgericht is in december 2018. De leden van U26 gemeenten bestaan uit onafhankelijke lokale politieke partijen van gemeenten binnen de provincie Utrecht. Eigen identiteit van de lokale partijen staat voorop. Binnen het platform wordt grensoverschrijdend samengewerkt, ondersteuning gegeven en wordt er kennis met elkaar gedeeld. Er zijn uiteraard verschillen tussen de partijen, maar ook veel overeenkomsten. 

Voordeel is dat de aangesloten gemeentelijke partijen direct toegang hebben tot een provinciale partij.  De visie van U26 Gemeenten: onafhankelijke politiek op basis van gelijkwaardigheid volgens drie kernwaarden.

  • Voortdurend op zoek naar kleinschaligheid en de menselijke maat.
  • Met elkaar samenwerken zonder aantasting van de eigen identiteit.
  • Samen optrekken als één partij (eenheid in verscheidenheid).