Over DorpsBelang

DorpsBelang is opgericht in 1972 als antwoord op de toenemende verstedelijking van Eemnes en heeft als doelstelling: “het behartigen van de belangen van Eemnesser ingezetenen, door het nastreven van een gemeentelijk beleid, wat gericht is op versterking van het dorpse leefklimaat in Eemnes”. Wij hebben 50 actieve leden die zich in de partij en binnen Eemnes inzetten. De beste manier om aan de doelstelling van DorpsBelang te werken, is deel te nemen aan het college.

DorpsBelang heeft in de afgelopen jaren onder zich onder meer ingezet voor de volgende zaken:

– Zelfstandigheid gemeente
– Betaalbare woningbouw
– Het groen in het dorp
– De open polder
– Zonnepanelen op daken van woningen en bedrijven