De algemene beschouwing

Inmiddels zit de nieuwe coalitie van DorpsBelang en CDA een halfjaar in het zadel. Gedurende deze periode heeft het nieuwe college de nodige daadkracht getoond. Met name de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne en bouwproject voor 32 tijdelijke appartementen plus 8 tiny houses voor jonge starters is het vermelden waard. Opvallend was de zorgvuldige aanpak waarbij draagvlak onder de bevolking en in de Raad bij de uitvoering het uitgangspunt waren. Deze zorgvuldige aanpak zal ook de komende jaren centraal staan, mede omdat de nieuwe omgevingswet een dergelijke aanpak van het college vereist. DorpsBelang is hiervan een groot voorstander.

Vind onderstaand de algemene beschouwing