Succesvolle toewijzing koopwoningen aan Eemnesser starters en  senioren

DorpsBelang zet zich al jaren in om meer woningen toe te wijzen aan Eemnesser inwoners,  met name aan starters en senioren.

Een recente analyse laat zien dat met voorrang toedelen van nieuwbouw woningen aan Eemnessers steeds beter werkt:

  • Bij het project Hink Stap Sprong zijn alle 9 eengezinskoopwoningen aan Eemnesser starters toegewezen. De toewijzing voor de 29 sociale huurappartementen voor starters wordt begin volgend jaar met Alliantie afgestemd.
  • Bij het Plukveld in de Zuidpolder zijn 30 van de 39 koopwoningen aan Eemnesser starters en gezinnen uit Eemnes of met binding met de gemeente toegewezen. 9 kopers lieten een Eemnesser huurwoning achter om doorstroming aan Eemnessers te bevorderen.
  • Bij het Hilt project zijn de eerste indicaties ook positief. Van een rij van 8 grondgebonden woningen zijn er 6 aan Eemnessers toegewezen en 2 aan bewoners met maatschappelijke binding. Van 12 levensloop bestendige woningen voor senioren zijn 4 goedkopere woningen aan Eemnesser senioren toegewezen. Allen laten een koopwoning achter. De resterende 8 gaan later in de verkoop. Ook van de appartementen zijn een 6-tal aan Eemnessers verkocht.
  • Starters worden geholpen met beschikbaar gestelde starterslening. Van de 24 aanvragen zijn er 23 toegekend; leidt mooi tot verjonging van het woonbestand.

Ronde Wonen op 21 november: U bent van harte welkom in de Raadzaal

Hierbij staan de prestatieafspraken met de corporatie de Alliantie voor bestaande en nieuwbouw huurwoningen in 2023 centraal. Een prima mogelijkheid om op de hoogte te worden gebracht van de laatste ontwikkelingen over toewijzingen van de huurwoningen in Eemnes.

 Fractie DorpsBelang