Algemene Ledenvergadering 29 november

Beste leden van Dorpsbelang,

Hierbij nodig ik U namens het bestuur uit voor de Algemene Ledenvergadering van Dorpsbelang Eemnes op dinsdag 29 november a.s. aanvang 20.00 uur in Restaurant Eemland, Laarderweg 74, Eemnes

Onderstaand vindt u de agenda.

Agenda

1.   Opening

2.   Notulen vorige ALV

3.   Financiële stand van zaken

4.   “Armoedebestrijding” in Eemnes

5.   Nabespreking Algemene beschouwingen

6.   Voortgang verkiezingsprogramma

7.   Stand van zaken portefeuilles wethouders
– Brief provincie windmolens langs A1

8.   Rondvraag en sluiting

De notitie m.b.t. de Algemene Beschouwingen is  hier te vinden op de website van Dorpsbelang Eemnes

Leden die eventuele agendapunten willen aandragen kunnen dat per mail doen tot en met vrijdag 25 november op: info@dorpsbelangeemnes.nl

Met vriendelijke groet, 

Jacob Eek