Aardwarmte als toekomstige warmtebron

Geothermie

Aardwarmte kan een toekomstige warmtebron zijn in een duurzame warmtevoorziening voor de regio, en aanvullend op de mix van overige duurzame energiebronnen. Geothermie kan het gehele jaar CO2-vrije warmte leveren. 

De ontwikkeling van aardwarmte in de gebouwde omgeving is echter nog beperkt, met vertraging van de warmtetransitie gevolg. Bij het uitblijven van de ontwikkeling van aardwarmte dalen de kosten onvoldoende.

In de glastuinbouw is al veel ervaring opgedaan met aardwarmte. Bij bedrijven met een grote energiebehoefte neemt de belangstelling voor toepassing van aardwarmte toe.

De discussie over aardwarmte kent, net als bij andere vormen van duurzame energieopwekking, uitgesproken voor- en tegenstanders. De argumenten zijn dikwijls gebaseerd op een particuliere mening over een vermeend voordeel, nadeel of belemmering van de techniek. Emotie speelt zeker een rol. Om gemeenten inhoudelijk te ondersteunen heeft Natuur & Milieu een uitstekend overzicht gemaakt van de status van de belangrijkste belemmeringen, sociale- en technische risico’s, wetgevend kader en subsidieregelingen, die van invloed zijn op de ontwikkeling van geothermie in de gebouwde omgeving.

Voor de distributie van aardwarmte van de bron naar de woning is een netwerk nodig. Wel of geen geothermie als warmtebron hoeft echter de ontwikkeling van een warmtenet niet te blokkeren. Een warmtenet is een bekende en beproefde technologie waarmee een half miljoen huishoudens in Nederland van warmte worden voorzien. Een warmtenet kan door verschillende bronnen worden gevoed.

Het rapport van Natuur en Milieu is via deze link te downloaden