Openbare ledenvergadering

Op 29 November jl. heeft de openbare ledenvergadering van Dorpsbelang plaatsgevonden.

In een goed georganiseerd overleg die in prettige sfeer is gehouden zijn de algemene onderdelen van de ledenvergadering de revue gepasseerd.

In deze vergadering hebben we stil gestaan bij de “armoedebestreiding” in Eemnes waarbij regionale en locale initiatieven in een open vraag en antwoord onder de aandacht zijn gebracht. Het is goed om te zien dat er hulp is voor deze groep Eemnessers, maar er is wel een groeiende behoefte aan deze hulp.

De nabespreking van de algemene beschouwing en de voortgang van het verkiezings- en coalitie programma werd uitvoerig besproken. Net zoals de brief van de provincie omtrent windmolens langs de A1, de stikstofproblematiek en de consequenties voor de landbouw en bouwprojecten.

Na de rondvraag en de overhanding van een cadeau aan Eddy van IJken als dankzegging voor zijn tomeloze inzet als (bestuurs)lid en raadslid van Dorpsbelang word de vergadering gesloten.

Bekijk hieronder de notulen.