Onze lijst trekker

We leven in bijzondere tijden. Toen we vier jaar geleden onze plannen voor Eemnes bespraken, had niemand kunnen vermoeden in wat voor rare tijd we terecht zouden komen. We kijken nu op- timistisch naar 2022. Dit kan het jaar worden, waarin we weer terug gaan naar het oude normaal!

Lokaal

Voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 moeten we niet vergeten dat de wereld groter is dan Eemnes, en dat landelijk beleid, lokaal een positieve of negatieve uitwerking kan krijgen. Voor de komende raadsperiode 2022-2026 lijdt het geen twijfel dat de woningbouw, klimaattransitie en vermoedelijk nog steeds de coronapandemie hoog op de bestuurlijke agenda zullen blijven staan.

Duurzaamheid

Woningbouw, duurzaamheid en de energietransitie moeten passen binnen onze dorpscultuur en de landschappelijke waarden. Voor wat betreft de coronapandemie zullen we een goede manier moe- ten vinden om ermee om te gaan. Winkels, horeca, kappers, sportscholen en sportverenigingen moeten weer kunnen functioneren zoals was. Vele Eemnessers maken gebruik van deze voorzieningen, het vormt immers de ziel van ons dorp. Wij vertrouwen op de eigen verantwoordelijkheid van inwoners, winkeliers en vereni- gingen. om het dorp zijn ziel weer terug te geven.

Vernieuwing

DorpsBelang heeft de afgelopen tijd gewerkt aan vernieuwing. We denken dat we daar in zijn geslaagd. U kunt het zien aan ons logo, onze website en vooral aan de nieuwe gezichten op onze kandidatenlijst. We hebben een geweldig team voor u klaarstaan om de komende 4 jaar weer prachtige zaken elkaar te krijgen. Eemnes is het immers waard om je voor in te zetten.

Jan de Zeeuw