Dorpsbelang kandidaat van Lokaal Waterbeheer

Lokaal Waterbeheer is onafhankelijk, dichtbij en behartigt uw lokale belangen in het bestuur van het waterschap Vallei en Veluwe. Na jaren actieve betrokkenheid heeft Marion Riemens aan Vincent Van Der Linden (steunfractie en bestuurslid) van Dorpsbelang de vertegenwoordiging overgedragen.

default

BRENG UW STEM UIT TIJDENS DE VERKIEZINGEN OP 15 MAART 2023

De kandidaten van Lokaal Waterbeheer zijn deskundige vertegenwoordigers van lokale gemeentelijke partijen uit het werkgebied van het Waterschap. Ze zijn onafhankelijk en worden niet aangestuurd door landelijk georiënteerde politieke partijen. In tegenstelling tot de andere partijen in het bestuur van het waterschap. Het Waterschap is door fusies inmiddels zo groot geworden dat het waterbeheer ook op lokaal niveau extra aandacht verdient.

Lokaal Waterbeheer wil geen belastingverhogingen, behalve trendmatig, en zal zich verzetten tegen voorstellen om onnodig dure projecten uit te voeren. Lokaal Waterbeheer let op uw centen!
Voorstellen voor verandering of vernieuwing wil Lokaal Waterbeheer bespreken via lokale voorlichtingsbijeenkomsten. De jaarlijkse folder van het waterschap geeft onvoldoende inzicht. Het Waterschap moet meer naar buiten treden en frequent communiceren met boeren, burgers en buitenlui. Wat uitstekend past bij Dorpsbelang Eemnes.

Kijk op https://www.lokaalwaterbeheer.com/