Woonvisie 2024-2028

Wat zijn prettige plekken om te wonen in Eemnes? Moeten er meer betaalbare woningen komen of meer in het duurdere segment? Zijn er meer woningen nodig voor gezinnen of voor mensen met een zorgvraag? Moet de woonomgeving meer bruisend worden of meer rustgevend?

De afgelopen maanden is gewerkt aan het opstellen van de nieuwe Woonvisie. De conceptversie heeft van 5 september tot en met 19 oktober ter inzage gelegen voor inspraak. Alle reacties zijn verzameld en beantwoord in een reactienota. Het definitieve concept van de nieuwe Woonvisie met zorgcomponent 2024-2028 is ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd. Het concept en de bijbehorende stukken wordt tijdens de Commissie Ruimte op 15 januari 2024 behandeld. De stukken en informatie over het spreekrecht vindt u hier.