Jeugdraad spreekt in

Bas en Florian van de Jeugdraad spraken in tijdens de Commissie Ruimte op maandagavond j.l. Zij gaven aan dat er behoefte is elkaar te ontmoeten op een overdekte, (liefst hufterproef) plek. Zij vroegen om uitbreiding van het aantal JOP’s.

De commissieleden vroegen de wethouder om in gesprek te gaan met Bas en Florian om in overleg met de aanwonenden drie nieuwe plekken te realIseren.