Raadpleging energietransitie

De gemeente Eemnes wil meer schone energie opwekken om klimaatverandering tegen te gaan. Ons doel is om in 2030 70% minder CO2 uit te stoten. In 2050 willen we niet meer energie gebruiken dan we schoon kunnen opwekken. Om dit te bereiken moeten er nog keuzes gemaakt worden. Dit doen we in samenwerking met de Eemnessers.

We moeten keuzes maken over welke maatregelen we nemen om het doel te bereiken. Deze maatregelen kunnen zijn dat we meer schone energie gaan opwekken. Bijvoorbeeld met zonnepanelen, windmolens of warmte uit de bodem. Maar we kunnen ook andere dingen doen, zoals met elkaar meer energie besparen.

Maar wat vind jij van deze keuzes? In deze raadpleging kan je hierover een advies geven. Als jij het zou mogen zeggen, wat moeten we doen om de energie in Eemnes schoner te maken? En waar moet Eemnes rekening mee houden bij het maken van keuzes over schone energie? Met de meningen van onze inwoners schrijft het Eemnesser burgerforum een advies aan de gemeente.