Beëdiging burgemeester Roland van Benthem

Op maandag 4 september wordt Roland van Benthem door de commissaris van de Koning, de heer J. H. (Hans) Oosters, beëdigd als burgemeester van de gemeente Eemnes. Dit vindt plaats in een buitengewone raadsvergadering in het gemeentehuis van Eemnes.

Roland van Benthem is sinds 1 september 2005 burgemeester van de gemeente Eemnes en is voor de vierde keer benoemd voor een periode van zes jaar.

Het gemeentebestuur van Eemnes nodigt u van harte uit om bij deze bijzondere mijlpaal aanwezig te zijn. De vergadering begint om 20.00 uur en na het officiële gedeelte is er gelegenheid hem te feliciteren (vanaf ong. 20.45 uur).

Mocht u overwegen een cadeau te geven, dan is de wens van de burgemeester een gift te doneren bestemd voor: Pax kinderhulp, Friersdale of Goede Buren.

Met vriendelijke groet,

B.O. Pouw                       
Plv. voorzitter Gemeenteraad                

A.H. de Graaf-Gerrits
Griffier