Dorpsbelang update: Mei

Politieke puntjes van de maand mei 2022.

De eerste maand van de nieuwe fractie zit er op. Jan de Zeeuw, Bas Pouw, Marion Riemens, Robbert Kouwenhoven en Robert Raben hebben de eerste Commissies en Raad achter de rug. Alles is goed verlopen. Ook de twee nieuwe wethouders Mirjam Havenga en René ten Have hebben goed werk verricht:

De grondexploitaties van de Hink Stap Sprong en de Hilt zijn met een mooi resultaat vastgesteld. Wel werd de vraag gesteld waarom er een groot verschil zit met de exploitaties in de Zuidbuurt. Daar komt nog een antwoord op.

Wethouder Reijn had een verheugende mededeling: Er is overeenstemming bereikt met Rijkswaterstaat over de realisatie van de op- en afritten van de A27 en de HOV. Minister Harbers zal de werkzaamheden op 15 juni a.s. Officieel starten.

Er ligt een voorstel voor een Zonnecarport (overdekking van het parkeerterrein met zonnecollectoren) naast het BEL gebouw. Daar waren nog veel vragen over en komt aangevuld terug naar de commissie.

Er zijn door Dorpsbelang vragen gesteld over het bouwen van een midden-spannings-station (geen trafo) nabij de bijenkasten en de begraafplaats. E.e.a. Is nog niet rond. Wethouder ten Have is nog in gesprek met Stedin en komt met nadere informatie o.a. over straling etc.

PvdA vraagt extra statushouders uit de volle AZC’s toe te laten. de Burgemeester legt uit dat we al extra plaatsen toegezegd hebben via de Veiligheidsregio maar veel meer niet mogelijk is.

Er ligt een voorstel voor de bouw aan de Barbeelstraat van 32 kleine appartementen voor Oekraïense huishoudens en daarnaast 8 kleine woningen voor een of twee personen voor onze starters.