Duurzaam

De maatschappij moet toe naar een circulaire economie en een duurzaam economisch model. Het gebruik van energie moet worden verminderd en energie moet duurzaam worden geproduceerd. Isolatie van gebouwen is nog steeds een efficiënte manier om energie te besparen.

DorpsBelang wil zich inzetten om bewoners te ondersteunen bij het verduurzamen van hun woningen en woonomgeving.

DorpsBelang wil dit zowel bij gemeentelijke gebouwen, huurwoningen (via prestatieafspraken met de woningbouwcorporatie) als koopwoningen (via adviezen en duurzaamheidsleningen) realiseren.

DorpsBelang is van mening dat de gemeente de nodige maatregelen moet nemen (en waar nodig voorfinancieren) in het algemeen belang. 

In ons programma richten we ons bij het thema duurzaam op:


Duurzaam

 • Bij het aanbrengen van zonnepanelen, kiest DorpsBelang nadrukkelijk voor aanbreng op alle soorten gebouwen (boerderijen, woningen, bedrijven, openbare gebouwen).
 • DorpsBelang is van mening dat windenergie niet past in de open Eempolder.
 • DorpsBelang ondersteund initiatieven zoals “Eemnes Energie” die een belangrijke rol spelen in het uitdragen van de duurzaamheidsboodschap.
 • DorpsBelang wil het elektrisch autorijden stimuleren, door o.a. oplaadpunten, die waar mogelijk gecombineerd kunnen worden met straatverlichting.

Energie transitie

 • DorpsBelang wil alle nieuw te bouwen huizen of gebouwen energieneutraal uitvoeren.
 • Bij bestaande woningen wordt een zorgvuldige overgang van gas naar andere vormen van energie mogelijk gemaakt.
 • DorpsBelang prevaleert het gebruik van geothermie (aardwarmte) voor de regio als een goede oplossingsrichting.

Afval en openbare werken

 • DorpsBelang ondersteunt initiatieven om afval (nog) beter te kunnen scheiden. Nieuwe ontwikkelingen in de centrale afvalverwerking leiden tot andere vormen van inzamelen.
 • DorpsBelang wil nagaan, of “grijs” en “oranje” voortaan kunnen worden gecombineerd, en daarmee het aantal kliko’s per woning kan worden verminderd.
 • DorpsBelang wil graag bladkorven in de wijken.
 • DorpsBelang vind dat hergebruik van materiaal ook een vorm van afvalscheiding is; om die reden worden de activiteiten van de kringloopwinkel van harte ondersteund.