Voor eemnessers

De dorpse cultuur vormt een van de aantrekkelijke eigenschappen van Eemnes.

Deze cultuur dient te worden beschermd en waar mogelijk te worden versterkt.

Nieuwe ontwikkelingen moeten aan deze cultuur worden getoetst en zo nodig worden bijgestuurd.