VERKIEZINGSPROGRAMMA VOOR DE PROVINCIALE STATEN 2023

Dorpsbelang Eemnes is lid van U26 Gemeenten, een samenwerking van onafhankelijke lokale gemeentelijke partijen in de Provincie Utrecht. Lokale krachten worden provinciaal gebundeld. Bundelen van de krachten door samen te werken met als doel dat de Provincie dienstbaar moet zijn aan de gemeenten. Een greep uit het verkiezingsprogramma die in lijn is met waar Dorpsbelang ook voor staat;

  • U26 Gemeenten is TEGEN dat de mega windturbines op het land.
  • U26 Gemeenten is tegenstander van een kerncentrale in de provincie Utrecht.
  • U26 Gemeenten is voor Fietsgebruik extra stimuleren, door o.a. veilige en verbrede snelfietspaden te realiseren.
  • U26 Gemeente is voor uitkoop van agrariërs alleen op vrijwillige basis.
  • U26 Gemeenten is voor de lokale doorstroming van woningen.
  • U26 Gemeenten is voor initiatieven te ontplooien om vervuilende industrie (versneld) te verduurzamen.
  • U26 Gemeenten is voor het stimuleren van Openbaar Vervoer, niet alleen van stadskern naar dorpskern, maar ook kruisverbindingen tussen dorpskernen, met de inzet van de waterstofbus.
  • U26 Gemeenten is voor extra geld uittrekken voor de culturele voorzieningen, verenigingen en dorpshuizen, aangezien deze door de gestegen energieprijzen zwaar getroffen zijn.
  • U26 Gemeenten vind dat bij besluiten in het bestuur en bij financien de inwoners invloed moeten hebben aan de basis van elk besluit.

Fijn wonen in de provincie Utrecht?
Steun Dorpsbelang Eemnes

Stem 15 maart 2023 Provinciaal op

Kijk op het U26 Gemeenten verkiezingsprogramma via: https://u26gemeenten.nl/verkiezingsprogramma-voor-de-provinciale-staten-2023/