Vanuit onze gemeenteraad

Gemeenteraad maart 2023

Deze maand was er weer volop werk aan de winkel in de Raad.
In heel Eemnes wordt het gemis aan een dorpskroeg gevoeld. Alle partijen zoeken naar een oplossing. Dat will niet zeggen dat alles mogelijk moet zijn. Het voorstel voor een Schaapskooi werd weer ingebracht. Dat lijkt mooi, maar gaat wel gepaard met bouwen richting de polder (de zgn. Rode contour) en dat is voor DB onbespreekbaar. Bas Pouw heeft nogmaals uitgelegd dat dit vergaande consequenties heeft die voor ons niet kunnen. Elk stukje polder blijft: er wordt niets ingeleverd.

Door PvdA werd gevraagd om een onderzoek naar de haalbaarheid van wat kleinere windmolens in het zuiden op grond van Eemnes en Baarn. Afgezien van het feit dat de Provincie Utrecht gaat voor zo groot mogelijke windmolens en Baarn niet staat te springen, heeft de meerderheid dit verzoek afgewezen. Ook na hoofdelijke stemming.Eemnes zal eerst de bevolking raadplegen over wat zij zien als oplossing. Tot nu toe sturen we aan op UDG (geothermie) en als dat niet lukt op een extra zonneveld.

Wethouder Theo Reijn werkt met diverse partijen aan een nieuwe Landbouwvisie. Het CDA vraagt naar het Handelsperspectief: We gaan voor Goud! De vraag is, of er net als in Utrecht, tijdelijk Luzerne en Veldbonen toegestaan kunnen worden. Dat geeft minder mest en minder stikstof. Op 30 hectare mag 1 hectare Luzerne verbouwd worden. Voor 15 mei a.s. moeten de boeren aangeven of ze meedoen.

Dit onderwerp wordt aangehouden tot 27 april a.s.

De woningbouw dreigt stil te staan tot 2030. Er is een motie ingediend om de Provincie (G.S.) te bewegen woningbouw in Zuid en Noord Eemnes toe te staan. Deze motie is een steun in de rug van het College.

Op 10 maart a.s. is er een Verkiezingsdebat over de verkiezing van de Provincie en het Waterschap in het Huis van Eemnes.