Koninklijke onderscheiding voor Mieke Schouten

Mieke Schouten zet zich al meer dan 30 jaar met grote bevlogenheid in voor de Eemnesser gemeenschap. Het zwaartepunt daarvan ligt in haar werk voor de politiek. Samen met een aantal verontruste bewoners richtte zij de lokale politieke partij Hartgroen op, in eerste instantie vanwege plannen van de gemeente om op de plek van een voetbalveld een winkelcentrum te bouwen. Hartgroen kwam met twee zetels in de gemeenteraad. Mieke nam uiteindelijk zitting in de raad en bekleedde een wethoudersfunctie. Tot op heden is ze actief in de lokale partij Dorpsbelang, waar Hartgroen in opging.

Mieke was daarnaast secretaris van het schoolbestuur van het protestants-christelijk onderwijs in Eemnes. Ze onderhield contacten met alle belanghebbenden, zoals schoolbesturen, medezeggenschapsraad en gemeente.

Tussen 1994 en 2002 werkte Mieke in de Vrouwenadviescommissie, later Woonadviescommissie. Deze beoordeelt bouwplannen in Eemnes op gebruiksgemak, toegankelijkheid en leefbaarheid.

En al ruim 10 jaar is Mieke Schouten actief als bestuurslid en voorzitter van de OSO Stijldansclub. Zij regelt instructeurs, organiseert evenementen en doet bestuurlijk werk.