Hoe gaat het met onze raadsleden?

We zijn alweer even in deze nieuwe gemeenteraad periode onderweg. De vijf Dorpsbelang raadsleden hebben de afgelopen tijd keihard gewerkt. Talloze rapporten bestudeerd en via de Commissie- en Raadsvergaderingen hun inbreng gehad in de besluitvorming. We kunnen tevreden zijn over hetgeen op tafel kwam en de samenwerking met het CDA verloopt goed.

Foto: https://www.eemnes.nl/Bestuur/Gemeenteraad/Samenstelling_gemeenteraad:a0E6H14zQcGOG4y2abDEWw

Onderstaand een korte samenvatting van hetgeen op tafel kwam:

Belangrijk is en blijft voorlopig de RES (Regionale Energie Strategie). Uitgangspunt is opwekken via zon en wind. Op dit moment is er veel zon via ons Zonneveld en op heel veel daken. De Provincie wil graag meer energie via wind. Dat betekent per plek twee enorme turbines met 900 m. ertussen en 400 m. afstand van de bewoning. Wij wijzen dat af. Wel zien we het OER-project als oplossing: zon op rijksgronden langs de snelwegen. We wachten de beslissing af.

In de Zuidpolder worden in 2023, 85 woningen gebouwd. Fijn dat er een plek gevonden is voor de Oekraïense mensen aan de Barbeelstraat. De Tiny houses die aan de rand gebouwd gaan worden zijn allemaal voor Eemnessers en er wordt gewerkt aan woningbouw op het Ocrietterrein.

Er wordt gewerkt aan een brug over de vaart voor landbouwverkeer. We hopen dat daarmee de drukte in ons dorp afneemt. De Paardenroute van de Wakkerendijk naar Zuid Eemnes is eind 2022 klaar. Het maaien van de bermen in de polder is belangrijk. De Gemeente overlegt met alle belanghebbenden hoe vaak het noodzakelijk is om een goede berm, zonder te veel opslag te krijgen.

Onze belastingen gaan uitgevoerd worden door Baarn.

Algemene Beschouwingen en Perspectiefnota 2023 – 2026:

  • Er wordt gewerkt aan een inkomenstoets voor Hulp in de Huishouding.
  • Er wordt gewerkt aan beleidslijnen om de boeren te kunnen helpen met inkomstenbronnen i.v.m.  de stikstofproblemen.
  • Verhuur van woningen via Woningnet niet via loting maar via aanbodmodel.
  • Er komen weer wijkschouwen samen met de bewoners.
  • Een verdubbeling van het aantal BOA’s is noodzakelijk.
  • De hondenbelasting voor de eerste hond wordt 1/3 minder.
  • Er zijn prestatie-afspraken gemaakt met Alliantie voor 1 jaar. Speciale aandacht voor 92 woningen i.v.m. aanpassingen m.b.t. de energie.
  • De doorstroming van de woningen lukt goed met de wooncoach.