Vanuit onze gemeenteraad

Mei 2023

De vaak overvolle commissievergaderingen worden voorgezeten door Marion Riemens (BSM) en Bas Pouw (Ruimte). Er is uitvoerig gesproken over het onderhoud van de bermen in de polder, om meer kruidige bermen te krijgen en daarmee ongewenste begroeiing te vermijden. Er wordt vanaf mei een eerste aanzet gedaan in overleg met alle partijen.

De Brandweer (Dhr. Willemse) heeft het Jaarverslag gepresenteerd. Er is nadrukkelijk gevraagd om voorrang bij de woningtoewijzing voor de vrijwilligers om ze in Eemnes te kunnen houden.

De Inkomenstoets Huishoudelijke Hulp (WMO) wordt aangepast en blijft beschikbaar voor de minder draagkrachtigen.

Ook in Eemnes hebben onze boeren behoefte aan steun in hetgeen er op hen afkomt. Een voorbeeld is het bebouwen van stukjes weidegrond met bijvoorbeeld Luzerne. Luzerne is eiwitrijk en veroorzaakt minder CO2.

Het College zet zich in om lijn 109 terug te krijgen voor een halfuursdienst, omdat de HOV nog een jaar op zich laat wachten.

Er komen 4 Jeu de Boules-banen en een Beach Volleybal veld rond het Huis van Eemnes.

De Jeugdraad heeft zich gepresenteerd aan de commissieleden. Deze enthousiaste kinderen zetten zich in voor een speeltuin voor kinderen tot 14 jaar, meer JOP’s en stellen voor om een feest te organiseren voor inwoners van 12 tot 16 jaar die de afgelopen twee jaar in Eemnes zijn komen wonen, om elkaar te leren kennen.

De Raad omarmt graag de herbenoeming van onze Burgemeester. Hij was op 24.4.2023 6.444 dagen = 17,5 jaar de langstzittende burgemeester in een gemeente.

Er is een Gebiedsvisie vastgesteld voor het Ocrietgebied. De inwoners van Eembrugge hebben vragen over het verkeer en het aantal woningen. Afgesproken is om samen een Klankbordgroep te vormen en ook Baarn te betrekken bij het vormgeven van dit gebied.

Er komt een Burgerraadpleging Energie en Duurzaamheid Eemnes. De start is in mei 2023 en het verslag zal in oktober 2023 gereed zijn.

De bus voor het gymvervoer is lang en breed besproken. Veel ideeën zijn uitgewerkt, maar er is helaas geen andere oplossing gevonden. Uiteindelijk heeft de Raad besloten dat het vervoer per bus stopt aan het einde van dit schooljaar.