Programma

DorpsBelang behartigt de belangen van Eemnesser ingezetenen, door een gemeentelijk beleid, wat gericht is op behoud en waar nodig versterken van het dorpse leefklimaat in Eemnes.

Eemnes groeit geleidelijk en verjongt door haar aantrekkelijke en bereikbare ligging, en door haar aantrekkelijke dorpse karakter. Ons streven is om deze verandering zo goed mogelijk te sturen zonder afbreuk te doen aan ons dorpskarakter. DorpsBelang wil, binnen de wettelijke mogelijkheden, de doorstroom van Eemnessers binnen Eemnes faciliteren.

Bekijk of download ons volledige programma hieronder.