Openbare ledenvergadering 2024

Op 16 Januari jl. heeft de openbare ledenvergadering van Dorpsbelang plaatsgevonden.

In een goed georganiseerd overleg die in prettige sfeer is gehouden zijn de algemene onderdelen van de ledenvergadering de revue gepasseerd.

In deze vergadering hebben we stil gestaan bij de “Wonen en zorgen in Eemnes” . Dit na de recentelijk geplubliceerde sturingsdocument voor de Woonvisie 2024-2028. De Fractie geeft een overzicht van de belangrijkste punten uit dit sturingsdocument.

De Gemeentelijke financiën zijn besproken. Op aandringen van de VNG zijn
de tekorten zichtbaar gemaakt. Ze worden nl. veroorzaakt door bezuinigingen van het Rijk. Samengevat: wel taken, geen budget. Door een wijziging in de verdelings-systematiek van het gemeentefonds komt hier trouwens nog een tekort bovenop. Bijkomend punt is het feit dat de gemeentegrondposities in de Zuidbuurt heeft aangekocht, maar er nog geen groen licht van de provincie is om daar inderdaad te bouwen. Mocht er onverhoopt geen toestemming van de provincie komen heeft de gemeente twee financiële problemen.

Verder wordt er nog aandacht gegeven aan de stand van zaken van onze portefuillehouders en wordt de vergadering na de rondvraag gesloten.