De Kieslijst

We hebben weer een geweldig team voor u klaarstaan om de komende 4 jaar prachtige zaken voor elkaar te krijgen. Eemnes is het waard om je voor in te zetten en DorpsBelang gaat Verder op een vertrouwde manier. Wij wensen u veel wijsheid toe bij de stembus.

Jan de Zeeuw, onze lijsttrekker, vindt het een eer om dit weer te mogen doen. Veel ervaring in de financiële sector, zowel in Nederland als in het buitenland. Coachte, als docent voor werkende studenten, aan de Hogeschool Utrecht. Actief in de schuldhulpverlening. Ambitie om in de politiek vooral de dorpscultuur van Eem- nes en de landschappelijke waarden, duur- zaam veilig stellen.
Bas Pouw. Geboren en getogen in Eem- nes. Samenwonend en vader van 2 puber- dochters. Werkt bij een houtimportbedrijf in Eemnes. Staat thuis geregeld in de keu- ken om lekker te kokkerellen. Sinds 2010 in de Raad en zet zich in voor een leuk en aangenaam dorp voor jong en oud. Inte- resse het meest bij ruimtelijke ordening.
Robbert Kouwenhoven, nieuw op de lijst. Geboren en getogen in Eemnes. Ge- trouwd en vader van een geweldige twee- ling van 15 jaar. Al 25 jaar een eigen on- derneming en actief als vrijwilliger en spelend lid bij TV Eemnes. Hoopt veel te kunnen betekenen voor het behoud van ons mooie en unieke dorp en polder.
Marion Riemens Sinds 2011 in de raad voor DorpsBelang. Heeft veel politieke ervaring. Wil zich weer 4 jaar inzetten voor ons prachtige dorp, waarbij openbaar groen, wegen, verkeerstromen en veilig- heid van alle weggebruikers haar aandacht hebben. Ook de energietransitie, en de inpassing en kosten voor inwoners zal zij de komende 4 jaar nauwlettend volgen.
Vincent van der Linden, woont sinds 1974 in Eemnes. Helpt internationale be- drijven commercieel op te starten en te verbeteren. Besteedt veel tijd aan het sa- menbrengen van buurtgenoten, het helpen van Medezeggenschapsraden en vereni- gingen. Zeiler, met zijn eigen zeilboot of als schipper of knecht tijdens Bottertoch- ten of wedstrijden. Zet zich graag in voor de doorgroeimogelijkheden van Eemnes- sers binnen Eemnes en om na te komen wat politiek is afgesproken of gezegd.
Mieke Schouten, Al bijna 50 jaar betrok- ken bij het openbare leven in Eemnes. Werkt vanuit een vraag/probleem met: wat kan ik daar aan doen? Ervaring als secre- taris schoolbestuur, ouderraden, vz. WoonAdviesCommissie, Mede oprichter Hartgroen en veel jaren in de Gemeente politiek. Bewegen is belangrijk, dus vz. van de OSO Stijldansclub.
Jacob Eek, voorzitter van DorpsBelang. Vele jaren in de gemeenteraad. Bekend schaker, o.a. op koningsdag! Woont sinds kort in de oude smederij aan de Wakke- rendijk. Staat al jaren pal voor dorp en polder.
JaapBood, Schaker, schaatser en zei- ler. Was 4 jaar raadslid en in de jaren daarna twee maal wethouder. Was o.a. verantwoordelijk voor de centrumont- wikkeling in Eemnes. Nu bestuurs- voorzitter van de Kringloop in Eemnes en Huizen.
Erwin van Dalen, was vier jaar gele- den korte tijd wethouder. Moest er tot zijn spijt mee stoppen wegens tijdge- brek. Zelfstandig ondernemer in Eem- nes. Weet alles van verkeer en ver- keersmiddelen. Ontwikkelde zelfs een composteer baar verkeersbord!
Dennis Hagen. Geboren en getogen Eemnesser. Is al jaren actief in het verenigingsleven. Zat korte tijd in de gemeenteraad; moest helaas stoppen door tijdgebrek. Werkte bij de ge- meente in Baarn, nu bij de gemeente Wijdemeren.
Robert Raben, woont sinds 3 jaar in het centrum van Eemnes. Daarvoor 7 jaar Eemnesser in “deeltijd”. Hoofd Techniek en Logistiek bij Brandweer Flevoland en Gooi en Vechtstreek en Officier van Dienst. Wil bijdragen aan de maatschappij om het leven leuk en veilig te houden.
Paul Sprey, zelfstandig ondernemer in de internationale chemie sector. Woont met zijn jonge gezin in Eemnes om precies te zijn op het eiland van Eemnes. Komt op voor het bewonersbelang. Bedacht o.a. de Sprey/vandenBerg-variant voor de HOV busverbinding. Zet zich in voor buurt d.m.v. Burendag / buurt bbq en Eemnes schoon. 
Peter Ronner, woont al vele jaren in Eemnes. Was hiervoor bestuurder in het onderwijs. Daarnaast jarenlang als commissaris bij de lokale bank.
Was ook actief als voorzitter van de voetbalclub in Eemnes.
Eddy van IJken, deze keer onze lijst- duwer. Ondernemer, vervoert nationaal en internationaal. Oprichter van Dorps- Belang in de jaren ‘70. Blijft opkomen voor de toekomst van ons dorp. Draagt nu het stokje over aan een nieuwe ploeg.