Gemeente Eemnes en EemnesEnergie ondertekenen prestatie overeenkomst

bron: Eemnesenergie.nl

Wethouder duurzaamheid, Rene ten Have en de voorzitter van EemnesEnergie, Sven Lankreijer hebben de prestatieafspraken voor 2023 ondertekend. Daarmee wordt een nieuwe invulling gegeven aan de samenwerking tussen beide partijen.

Energie Cooperatie Eemnes, of eenvoudiger EemnesEnergie, wil samen met de inwoners van Eemnes, dus bewoners en bedrijven, actief bijdragen aan de verduurzaming van onze gemeente, en daarmee aan de gemeentelijke doelstelling “Eemnes Energieneutraal in 2030”.
Met de inbreng van vrijwilligers, met de support van onze leden, en de steun van de gemeente en bedrijven werken we hier aan.