Eemnes heeft voorlopig genoeg bouwgrond

Nieuwbouw is mogelijk, alleen direct grenzend aan bestaande woonwijken in de Noord- en Zuidpolder. Door een grote grondaankoop zal er eerst jaren in de Zuidpolder worden gebouwd.

Het Zuidpolder project loopt nog tot 2025. Dit jaar is de grond voor Zuidpolder fase-2 aange- kocht om geleidelijk vanaf 2026 tot 2038 met 40 woningen per jaar, totaal zo’n 450 woningen te bouwen. DorpsBelang bewaakt de even- wichtige opbouw van het dorp, en zal na deze fase kiezen voor uitbreiding aan de noord- kant.

Bron Foto: Noord Hollands Dagblad

Ons streven, het dorpskarakter te bewaren, laat bouwprojecten maar beperkt toe en bij voorkeur om zoveel mogelijk doorstroom van Eemnessers binnen Eemnes te mobiliseren.