Home » Programma 2018 » Ouderen
Het ouderenbeleid is erop gericht hen zolang mogelijk in hun eigen woonomgeving te laten functioneren. Dit kan b.v. door het bouwen van levensloopbestendige woningen. Ook kunnen bestaande woningen worden aangepast.
De woningvoorraad in Eemnes, moet goed aansluiten bij de kwalitatieve behoefte. Hierbij verdient de sociale woningvoorraad extra aandacht.
DorpsBelang is er voorstander van om in de Noordbuurt, aan de hand van de ervaringen met het WoZoCo in de Zuidbuurt, indien nodig een zorgpost te vestigen. Hierbij moet zeker naar hergebruik van bestaande gebouwen worden gekeken.
De activiteiten van de Stichting Welzijnswerk Ouderen Blaricum Eemnes Laren (SWO-BEL) worden door DorpsBelang van harte ondersteund.