Wat is er mis met de markt?


De huidige coalitie van VVD, D66 en CDA is werkelijk van plan om de weekmarkt van de Braadkamp, naar het voorterrein van de Minnehof te verplaatsen. Een idee van de VVD, waar ze ook in de vorige raadsperiode al om heeft gevraagd. Toen is dat niet gedaan. En natuurlijk met goede redenen. De weekmarkt is een grote verworvenheid voor Eemnes, maar dat geldt misschien nog wel meer voor ons goed lopende winkelcentrum. Een centrum waar veel dorpen jaloers op zouden zijn, en een centrum wat we toch wel moeten koesteren.

Daar zit nu de kneep. De winkeliers zijn, vrijwel zonder uitzondering, fel gekant tegen het verplaatsen van de markt naar de Minnehof. Dat was enkele jaren geleden ook al zo. Reden is, dat het voorterrein eigenlijk te klein is, en de winkels die dag worden onttrokken aan het zicht. Het is ook nooit de bedoeling geweest. De Braadkamp is er volledig voor ingericht (met kostbare stroomvoorzieningen en aangepaste plaatsen voor de bomen) en de markt past daar dan ook prima. Maar is er dan niets mis met de huidige markt?

Toch wel. De markt is niet erg gezellig, en maakt een rommelige indruk. Waar de markt in het verleden bestond uit leuke kraampjes, met daarin uitgestald de koopwaren, is het de laatste jaren veranderd in een “vrachtwagen parkeerplaats”. Veel marktkooplieden nemen liever niet meer de moeite om hun spullen uit te laden en uit te stallen op een kraam. Ze zetten de vrachtauto met daarin de spullen, zo op de markt. Makkelijk, dat wel. Maar gezellig?

Als de markt nu verplaatst gaat worden, leidt dat in ieder geval tot hoge kosten. Voorzieningen, daar speciaal voor gemaakt, moeten dan opnieuw worden aangelegd. De winkeliers, die voor Eemnes toch in de dagelijkse behoefte voorzien, zijn fel tegen en zullen waarschijnlijk tegen de gemeente gaan procederen. Ook een verplaatste markt zal dan waarschijnlijk weer bestaan uit een aantal geparkeerde vrachtauto’s. Geen oplossing dus. Als we werkelijk terug willen naar een gezellige markt, zal er gesproken moeten worden met de marktkooplui, en zullen we terug moeten naar kraampjes, in plaats van vrachtauto’s.

Comments & Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *