Kaarten

Op deze pagina de kaarten die DorpsBelang in de loop van de jaren heeft uitgegeven.

2018
Hangend aan de dakrand, zo zuiver en zo schoon
Bijna van glas die pegels, met elk een eigen toon
Een beeld, voor veel vertrouwd uit vroege tijden
Maar minder nu bekend, bij de jongens en de meiden
Wij hopen op een prachtig jaar voor allen
Waarin ook u, veel moois ten deel mag vallen

2017
Een sfeervold beeld van toen
Toen “boer zoekt vrouw” nog niet bestond
Hier woelt hij nog met paard en eg de poldergrond
Hoe aardig soms die periode lijkt
Wij denken nu vooral aan nieuwe tijd
Daarom voor ons allen met elkaar
Een gezond en prachtig nieuw jaar


wens2014
wens2013
wens2003
wens2002
wens2008
wens2007
wens2005
wens2006
wens2004
wens2009
wens2012
wens2011
wens2010

2000
De dikke toren kranig, leunend op de dijk.
De sneeuw valt op iedere akker, arm zowel als rijk.
Van Dorpsbelang de wens voor allen en elkaar.
Heel veel geluk in ’t komend nieuwe jaar.

wens1999

1999
Vanuit d´Eemnesser polder, zo ruim en nog zo open
Op een dag toch zo gewoon, maar ook ´t einde van een tijd
Wil Dorpsbelang even denken aan hoe ´t was en daarna met u hopen
Op de toekomst, waarheen die nieuwe eeuw ons leidt

wens1998

1998
Melk in bussen en een weg, vrij om te rijden.
Een beeld uit nu vervlogen tijden?
Ook ´t eind van deze eeuw komt nu met spoed!
Van Doprsbelang daarom een welgemeende nieuwjaarsgroet.

wens1997

1997
Langs pad en gracht uit ver verleden
scheiden dorpen zich ook nu nog in het heden
Dorpsbelang wenst voor nu, voor straks en voor elkaar
een zelfstandig fijn nieuwjaar.

wens1996

1996
Waar de schaatser al van d´Eem in ´t dorp kan landen,
Moet ´t schip nu zonder zicht op haven stranden
´t Is daarom dat Dorpsbelang U wenst voorwaar
Met “volle Vaart” naar ´t nieuwe jaar

wens1995

1995
Vaart en baan goed te bereijden
en terzijde wijde witte weiden

wens1994

1993
Soms lijkt vooruitgang te gaan ten koste van ´t oude,
menig roept dan snel, dit geeft geen pas
Vaak geneigd aan ´t heden vast te houden
Soms vergetend hoe ´t ooit werk´lijk was

1992
’t Is bijna dertig jaar gelee
Dat zij daar werkten, deze twee
Want dorpse hulp van goede buren
Slecht niet alleen maar witte muren
Ook voor ’t nieuwe jaar een mooi idee


wens1991

1990
Blijven staan als jaren komen, de toren zal maar zo niet vallen
Standvastigheid in ´t nieuwe jaar, wenst Dorpsbelang ons allen

wens1990

1989
Licht neigt de polderweg naar benee,
Recht blijft de horizon tot de zee.
Bij de laatste boom koeien voor molk tesaam?
Nee, melkvee-eenheden is thans de naam.
Doorgaans geeft het zeker pas
Niet te stoppen bij hoe ´t ooit was
Maar is vooruitgang altijd gebaat
Bij alles wat verand´ren gaat…
Vandaar wensen wij u voor ´t komend jaar,
De vooruitgang die some, tegendraads,
´t resultaat is van een “Pas op de Plaats”.

wens1988

1987
´t Is niet de bode
Op dit fraaie dorspgezicht,
Maar Dorpsbelang die u bericht:

“Wij wensen u een prachtig
negentien-achtentachtig”

wens1987

1986
Mijn vlakke land,
Eemnesser land
doorregen met vaart en sloten
Wat staat u te wacht
in zeven en acht

wens1986

1985
Wat toen in hun verschiet lag
Is nu voor ons ´t verleden
Maar wie kiest in ´t heden
Wat onze toekomst brengen mag.