Home » Bemensing » Wethouder

Theo van Reijn

2e loco-burgemeester.

 • Openbare Ruimte

 • Economische zaken

 • Recreatie & toerisme

 • Grondzaken

 • Verkeer & Vervoer

 • Bestemmingsplannen

 • Omgevingswet

 • Ruimtelijke ordening

 • Gastvrije Randmeren

 • Landschapsontwikkeling

 • Natuur