Home » Programma 2018 » Huis van Eemnes
De Hilt vervult een belangrijke plaats in de gemeente, met name voor het verenigingsleven. Ook de bibliotheek vervult een belangrijke taak. Hoewel landelijk een tendens merkbaar is, waarbij het bibliotheekbezoek afneemt, vindt DorpsBelang dat een bibliotheekfunctie, voor o.a. schoolgaande jeugd en ouderen, essentieel blijft. Om de kosten te beheersen, en daarmee de bibliotheek in Eemnes voor langere tijd te borgen, vindt DorpsBelang dat Hilt en bibliotheek meer moeten samenwerken, waarbij organisatorische samenwerking en fysieke samenvoeging het uitgangspunt is. DorpsBelang is van mening dat hierdoor de voorzieningen beter toekomstbestendig zullen zijn. De bibliotheek moet wel een “bibliotheekwaardige” ruimte blijven bezitten bij integratie in de Hilt. DorpsBelang kiest voor hergebruik (en dus verbouwing) van de huidige Hilt en niet voor nieuwbouw; vooral wegens de daarmee gepaard gaande kapitaalsvernietiging.
Op dit moment is nog niet duidelijk of het plan voor nieuwbouw van het huis van Eemnes, zal doorgaan. Als het, zonder grote financiële schade, mogelijk is om hiervan af te zien, zal DorpsBelang kiezen voor uitbouw van de bestaande Hilt. Ook integratie van de bibliotheek in het gemeentehuis is een goede mogelijkheid.
Het is belangrijk om voldoende voorzieningen voor de jeugd in Eemnes te houden. Het jongerenhonk Impuls voldoet zeker aan de recreatieve behoeften van een deel van de jongeren. Het is wel goed om deze voorziening nog eens kritisch te beschouwen en na te gaan of de gewenste doelen worden bereikt en verbeteringen mogelijk zijn.
Ook het verenigingsleven en de sportclubs bieden mogelijkheden voor jongeren om hun ontwikkeling en vertier in Eemnes te vinden. DorpsBelang wil d.m.v. een actief gemeentelijk beleid, sportbeoefening en deelname aan het verenigingsleven stimuleren.