Home » Programma 2018 » Afval
Het scheiden van afval moet continu door de gemeente worden aangemoedigd. DorpsBelang ondersteunt initiatieven om afval (nog) beter te kunnen scheiden. Nieuwe ontwikkelingen in de centrale afvalverwerking kunnen leiden tot andere vormen van inzamelen. Deze ontwikkelingen moeten dan ook nauw worden gevolgd en kunnen wellicht leiden tot verbetering van het huidige inzamelbeleid. Waar nodig kan bij de afvalscheiding worden samengewerkt met andere buurgemeenten. Net zo nodig als afvalscheiding, is het verminderen van de hoeveelheid afval. Educatieve programma’s op scholen hebben in buurgemeenten goed gewerkt.
Hergebruik van materiaal is ook een vorm van afvalscheiding; om die reden worden de activiteiten van de kringloopwinkel van harte ondersteund. DorpsBelang steunt, eveneens om redenen van duurzaamheid, de activiteiten van de Wereldwinkel. Fairtrade zou normaal moeten zijn, op een eerlijke manier handel bedrijven, zodat boeren een eerlijke prijs krijgen voor hun producten. Daarnaast voldoen Fairtrade-producten aan milieueisen, die vergelijkbaar zijn met de eisen in Europa. DorpsBelang wil dan ook bevorderen dat de gemeente zoveel mogelijk werkt met Fairtrade producten.
In de afgelopen raadsperiode is de door DorpsBelang gewenste verbetering van de geluidswering langs de A27 (ter hoogte van de Noordbuurt) gerealiseerd. DorpsBelang wil het scherm langs de Noordbuurt op gelijke hoogte brengen met het meest noordelijke deel.
Voor de Zuidpolder wordt een groenblijvend scherm gepland. Wanneer door aanbrengen van tweelaags zoab (zeer open asfaltbeton) geluidsmaatregelen aan de bron genomen kunnen worden, is dat voor DorpsBelang zeker gewenst. Indien deze maatregelen extra geld gaan kosten, wil DorpsBelang bezien in hoeverre de gemeente kan bijdragen in deze extra kosten.
Mede door de klimaatsverandering, is wateroverlast in delen van de oude kern geen uitzondering meer. Dit is niet acceptabel, en dient dan ook met voorrang te worden aangepakt.
De inkomsten uit de hondenbelasting komen voor een flink deel terecht in de algemene middelen. Hoewel er landelijke een trend is om de hondenbelasting af te schaffen, ziet DorpsBelang de hondenbelasting alleen verdwijnen, als er een cultuur is ontstaan waarbij hondenbezitters zelf zorgen voor het opruimen van de overlast. Tot die tijd wil DorpsBelang de opbrengst van de belasting aanwenden om op meer plaatsen zakjes en afvalbakken te plaatsen.