Home » Programma 2018 » Natuur en milieu
De polder is enige jaren geleden aangewezen als nationaal landschap. Dit vindt DorpsBelang een zeer goede ontwikkeling. DorpsBelang staat voor het behoud van het huidige, open karakter van de polder. Dit betekent dat uitsluitend agrarische bebouwing bij bestaande bedrijven mogelijk is. Een streven om de Eempolder op te nemen op de Unesco werelderfgoed lijst wordt door DorpsBelang gesteund.
Openbare groenstroken zijn er om een open, groene omgeving te creëren, ter compensatie van de stenen straten, huizen en schuttingen. Speciale aandacht moet uitgaan om daar waar het mogelijk is te komen tot een corridor voor flora en fauna. Er zijn goede ervaringen opgedaan met het houden van een wijkschouw, om de buurt te betrekken bij herinrichting van hun wijk. DorpsBelang wil dit goede systeem doorzetten. Dorpsbelang ondersteunt initiatieven om bewoners gezamenlijke verantwoordelijkheid te geven voor het herinrichten en beheer van een stuk openbaar groen rond hun woningen samen met hun buren om hun omgeving groener en aantrekkelijker te maken.
Biodiversiteit is essentieel voor het leven van bijen en andere belangrijke insecten. DorpsBelang wil dat de gemeente Eemnes het “bijenconvenant” ondertekent, waarbij de gemeente verplicht is om maatregelen als reductie van het gebruik van chemische middelen, en het verbeteren van de groene aanplant te gaan nemen.
Lichtvervuiling – er is in Nederland nauwelijks nog duisternis – vormt een groeiend probleem.
Keuze van de juiste verlichting en gedeeltelijke uitschakeling in de nacht, kan hierin verbetering brengen.