Home » Programma 2018 » Economische zaken
Voorzieningen die zich de komende jaren aandienen, zullen altijd getoetst moeten worden aan de dorpse uitstraling en landschappelijke waarden.
DorpsBelang vindt dat de agrariërs zeer belangrijk zijn voor het behoud van de polder in zijn huidige staat. Bebouwing, om de agrarische functie van de bestaande bedrijven te versterken, moet dan ook mogelijk zijn. Overige bebouwing moet uit de polder worden geweerd.
Recent is tot een uitbreiding van circa 4 hectare van het bedrijventerrein besloten, waarmee de behoefte voldoende wordt afgedekt. Bij nieuwe uitbreiding moet het parkeren meteen goed opgelost worden (parkeren op eigen terrein). Vanuit het oogpunt van Ruimtelijke Ordening (RO) dient de buitengrens (meest zuidelijke grens) van het bedrijventerrein in de Zuidbuurt gelijke tred te houden met die van de woningbouw.
Het bedrijventerrein in Eembrugge heeft vanuit een RO-oogpunt geen uitbreidingsmogelijkheden.
Het terrein van de voormalige Ocriet fabriek ligt al enige jaren braak. Uitsluitend omdat sloop en sanering grote kosten met zich meebrengen en er dus relatief grote opbrengsten nodig zijn, accepteert DorpsBelang dat op deze plek in beperkte mate woningbouw wordt toegestaan. Deze woningbouw moet uiteraard passen in het landschap.
Snel internet is voor veel inwoners een belangrijke voorziening. Onderzocht moet worden in hoeverre de bestaande woningen en bedrijven in Eemnes aan het glasvezelnet kunnen worden aangesloten. Bij uitbreidingsplannen dient dit al direct te gebeuren. Voorkeur verdient een aanbieder, waarbij alle inwoners en bedrijven kunnen worden aangesloten.
Daarnaast is er een groeiende behoefte aan mobiel internet, met name ook bij de jeugd. Dorpsbelang wil hiertoe een openbaar WiFi netwerk oprichten, zodat internettoegang mogelijk is op diverse relevante plaatsen in het dorp.