Home » Programma 2018 » Openbare orde
Uitgangspunt voor DorpsBelang is dat de inwoners zich veilig moeten voelen in Eemnes. DorpsBelang vindt dat niet alleen de gevolgen van onveiligheid, maar ook de oorzaak hiervan aandacht van het gemeentelijk beleid verdient.
Het is wenselijk dat de gemeenschapszin in de buurten wordt versterkt en ondersteund door het gemeentebestuur. Aandacht moeten die plekken krijgen die door de burger als onveilig worden ervaren.
Er moet voldoende aandacht zijn voor de handhaving van maatregelen.
De brandweer van Eemnes is onderdeel van de Veiligheidsregio Utrecht. Door regionale samenwerking wordt getracht de kosten voor de brandweer beheersbaar te houden. Daarbij is er een trend waarneembaar naar meer professionalisering, terwijl in Eemnes veel gewerkt wordt met vrijwilligers. DorpsBelang realiseert zich dat onze vrijwillige brandweer een groot goed is dat gekoesterd moet worden.