Home » Programma 2018 » Wonen
De landelijke situatie met betrekking tot woningbouwverenigingen is op dit moment aan het schuiven. Woningbouwverenigingen zullen zich voor hun investeringen in de toekomst moeten richten op een beperkt aantal gemeenten. Dit kan de relatie met de Alliantie wijzigen. Dorpsbelang wil gebruik maken van dit moment en nagaan wat de meest aangewezen huurvorm is voor Eemnes. Hierbij is een eigen woningbouwvereniging een serieus te onderzoeken optie.
De huidige regeling voor het kopen van een huis met een gemeentelijke steun voor starters moet gecontinueerd worden, en waar noodzakelijk worden uitgebreid. Hierbij wordt als inkomensgrens, de landelijke ontwikkeling van de gemeentegarantie gevolgd.
Het type te bouwen woningen dient aan te sluiten bij een evenwichtige opbouw van zowel de bevolking als het karakter van Eemnes. Dus niet alleen rijtjes eengezinswoningen maar een gedifferentieerde opzet van het totale woningbestand, met extra aandacht voor de sociale woningbouw. Bij nieuwbouw moet steeds gekeken worden naar de verdeling van de totale woningvoorraad, niet uitsluitend naar de uitbreiding zelf.
Alle nieuw te bouwen huizen of gebouwen worden energieneutraal.
Nieuwe woningen krijgen geen aansluiting meer op het gasnet. Bij bestaande woningen wordt een zorgvuldige overgang van gas naar andere vormen van energie mogelijk gemaakt.
De huurprijzen van woningen in onze omgeving, staan sterk onder druk. Er dienen wel voldoende betaalbare huurwoningen te zijn en te blijven. Hierbij moet de behoefte goed in kaart worden gebracht, zodat ook de juiste woningtypen beschikbaar komen.
Er moet extra aandacht zijn voor de beschikbaarheid van betaalbare huurwoningen en sociale koopwoningen voor jongeren en starters.
De scheiding tussen wonen en zorg, die enkele jaren geleden is ingezet, zet zich voort. Grootschalige woonzorg-complexen zijn dan minder wenselijk. Kleine woon/zorg combinaties (zoals bv Happy Home) voldoen wel aan een groeiende vraag.