Home » Programma 2018 » Duurzaamheid

De maatschappij moet toe naar een circulaire economie en een duurzaam economisch model. Het gebruik van energie moet worden verminderd en energie moet duurzaam worden geproduceerd.
Isolatie van gebouwen is nog steeds een efficiënte manier om energie te besparen. DorpsBelang wil dit zowel bij gemeentelijke gebouwen, huurwoningen (via prestatieafspraken met de woningbouwcorporatie) als koopwoningen (via adviezen en duurzaamheidsleningen) realiseren.
Bij het aanbrengen van zonnepanelen, kiest DorpsBelang nadrukkelijk voor aanbreng op alle soorten gebouwen (boerderijen, woningen, bedrijven, openbare gebouwen).

De gemeente moet hierbij de nodige maatregelen nemen (en mogelijk voorfinancieren) in het algemeen belang. Daarbij zijn de duurzaamheideffecten belangrijker dan het directe rendement.
Naast woningen stimuleert de gemeente ook bedrijven in het gebruik van zonne-energie.

Het streven moet zijn, om de gemeente in 2030 energieneutraal te laten zijn.