Home » Programma 2018 » Samenwerking
De voor DorpsBelang essentiële waarden, het dorpskarakter en de landschappelijke waarden, kunnen het beste bewaard blijven door vast te houden aan gemeentelijke zelfstandigheid. Gezien de schaal van de gemeente is een goede samenwerking met andere gemeenten dan wel noodzakelijk.
De BEL-samenwerking is al enige jaren een realiteit, en zorgt voor een juiste schaalgrootte. Door initiatieven van de provincie Noord-Holland echter, bestaat een gerede kans dat twee deelnemende gemeenten (Laren en Blaricum), zullen moeten fuseren met een derde gemeente (Huizen).
Als deze fusering van Laren en Blaricum met Huizen doorgaat, ontstaat voor Eemnes een nieuwe situatie. DorpsBelang is van mening dat de veroorzaker (provincie Noord Holland) zal moeten opdraaien voor de desintegratie-kosten. DorpsBelang staat, ook in deze nieuwe situatie, positief tegenover vormen van ambtelijke samenwerking, zonder een gemeentelijke fusie. Met andere woorden, de zelfstandigheid van Eemnes blijft voorop staan.
DorpsBelang kiest dan voor gemeentelijke samenwerking op het juiste schaalniveau. Afhankelijk van de taakgebieden kunnen dus verschillende samenwerkingsvormen ontstaan. Hierbij is samenwerking met andere Eemlandse gemeenten zeer wel denkbaar.
Doel van gemeentelijke samenwerking is daarbij:
Een kwalitatief goed ambtelijk apparaat
Vermindering van kwetsbaarheid (door beperkte bezetting van bepaalde functies)
Het verkrijgen van de juiste schaal voor de betreffende gemeentelijke opgave