Home » Programma 2018 » Bestuur
De beste manier om aan de doelstelling van DorpsBelang gestalte te geven, is deel te nemen aan het college. Op dit moment wordt geen keuze uitgesproken voor een mogelijke coalitiepartner. DorpsBelang zal samenwerken met elke partij waar onze doelstelling mee kan worden gerealiseerd en een stabiel gemeentelijk bestuur mogelijk is.
Bewoners moeten meer worden ingeschakeld bij de besluitvorming binnen de gemeente. Door de raad zullen regelmatig burgerfora georganiseerd worden. Burgers moeten voldoende ruimte krijgen om hun mening te geven. De uitkomsten van deze fora zullen serieus worden genomen en in de besluitvorming tot uiting komen. Het draagvlak van de bevolking is cruciaal en maatgevend voor elke bestuurlijke herindeling of reorganisatie.