Home » Programma 2018 » Financiën
De geldelijke middelen worden opgebracht door alle burgers samen. Er is dan ook alle reden om daar zorgvuldig mee om te gaan. We zullen dan ook zeer terughoudend omgaan met de beschikbare middelen. Alle uitgaven zijn bestemd voor het algemeen belang. DorpsBelang vindt dat een OZB-verhoging alleen als uiterst middel gehanteerd mag worden.
De gemeente zal actief moeten blijven nagaan of samenwerking met andere gemeenten (dus niet uitsluitend Laren en Blaricum) kostenbesparingen kan opleveren. Uitgroei van de gemeente met de bedoeling om extra inkomsten te genereren vindt DorpsBelang echter zeer ongewenst.
De gemeentelijke leges moeten in principe volledig kostendekkend zijn.