Home » Programma 2018 » statushouders
DorpsBelang ondersteunt loyaal het landelijk gevoerde beleid voor wat betreft het (naar rato van het inwoneraantal) huisvesten van asielzoekers met een verblijfstatus. Huisvesting dient te worden gespreid. DorpsBelang steunt van harte de verschillende burgeractiviteiten, die moeten leiden tot betere integratie van deze mensen.