Ingezonden brief van “D66 journaliste” over vragen DorpsBelang


In de laatste ledenvergadering van DorpsBelang is door een aantal leden aangegeven dat men moeite heeft met het feit dat een D66 lid, als “objectieve” verslaggever met een pers accreditatie werkt. Het gaat hier om Diny Dop, die tijdens de gemeenteraadsvergaderingen een plaats naast de G&E journalist aan de pers tafel heeft gekregen. De betrokken journalist heeft hierop door middel van deze ingezonden brief gereageerd:

Goedemiddag,

In het verslag van jullie ledenvergadering las ik dat jullie moeite hebben met de persvertegenwoordiging in mijn persoon.
Omdat jullie mij zelf niet benaderen voor een uitleg, bij deze.

Nadat Ed v/d Vaart, Niels Rood, Herman Zoetman en Willem v/d Berg beëdigd zijn als raadsleden en wethouders, hebben zij besloten dat zij de redactionele taken voor de Nieuwe Eemnesser Courant niet meer uit konden voeren vanuit hun functie.
Ik heb toen die taak overgenomen, met als nieuwe koers de raadzaal dichter bij het publiek te laten komen. Ed staat nog steeds als redactielid gemeld op de website omdat hij alleen een controlerende taak heeft.
Met mijn aantreden is er een hoop veranderd op inhoudelijk gebied; de Eemnesser verslaat politiek nieuws binnen Eemnes zonder voorkeur voor partijen maar met kritische noot.

In het nieuwe politieke seizoen zijn we gaan experimenteren met een livestream vanuit de raadzaal, waarvoor de ruimte op de Eemnesser gebruikt werd als hosting van de stream zodat deze uitgezonden kon worden. Daarnaast geef ik tijdens de vergaderingen een live twitter feed met wat er besproken wordt in de raadzaal, waar steeds meer mensen op reageren en ook gebruik van maken.
Een derde taak die ik daarnaast uitvoer is het maken van nieuwsartikelen voor hoofdzakelijk de Eemnesser over vooral politieke onderwerpen. Dit doe ik allemaal geheel vrijwillig en vanuit politieke interesse.

Daarnaast heb ik in december 2014 op eigen initiatief een gesprek gehad met de redactie van de Rotonde.
Voor hen schrijf ik nu artikelen over Eemnes – tevens geheel vrijwillig en op proefbasis. De artikelen voor de Rotonde gaan over gebeurtenissen in Eemnes zoals evenementen maar ook beslissingen die de raad neemt, zoals bijvoorbeeld de SV Eemnes. Deze artikelen en die in de Eemnesser zijn geheel zonder enige politieke voorkeur geschreven en dit zal ook zo blijven. Inhoudelijke artikelen over fracties in Eemnes, zoals je in de Eemnesser wel eens vind, zal de Rotonde overigens nooit publiceren en zal ik ook voor hen niet schrijven.
Ik ben een freelance journaliste met registratie bij de Kamer van Koophandel die ingezet kan worden door bijvoorbeeld redacties van kranten voor het schrijven van artikelen. Mijn lidmaatschap en ondersteuning bij D66 staan geheel los van deze werkzaamheden en beïnvloeden deze op geen enkele manier. Wat besproken word in het fractieoverleg zal nooit en te nimmer gepubliceerd worden of doorgespeeld worden aan andere journalisten. Dit geldt ook voor dingen die tijdens een borrel e.d besproken worden. Niks wordt gepubliceerd tenzij dit gevraagd wordt of ik dat specifiek vraag aan de persoon/personen in kwestie. Dit geldt niet alleen voor mij maar ook voor Edward (Gooi&Eemlander) die graag informeel bij praat tijdens de borrel na de raadsvergadering.

In overleg met Jan de Bruijn heb ik een plek gekregen aan de perstafel namens de Eemnesser voor de taken die ik zojuist heb beschreven. Als ik aan die tafel plaats neem, zal ik schrijven vanuit mijn journalistieke taak en niet vanuit D66. Ik schroom dan ook niet om ook over hen kritisch te zijn, net als ik ben voor alle andere fracties. Dit weten de leden van D66 en ik ben hier ook gewoon transparant in. De fractie steunt mij in mijn werk en ondersteunt ook het doel om de raadzaal dichterbij de inwoners van Eemnes te krijgen door gebruik van de Eemnesser en de social media.
Ik ben van mening dat ik als steunfractielid van D66 gewoon mijn taken in mijn vakgebied uit kan voeren. Iedereen heeft een eigen politieke voorkeur, sommigen steunen partijen door hier lid van te worden en hierin actief te zijn. Overigens is het een goed gebruik onder journalisten om lid te zijn van een politieke vereniging, al is dit de laatste jaren afgenomen. Journalistiek moet na het wegvallen van de zuilen in de jaren 70 ten alle tijde onafhankelijk zijn en blijven en dat geldt ook voor mij. Schrijven is mijn werk, D66 is mijn privéleven. Dit hou ik graag gescheiden, ook in de raadzaal.

Mochten jullie nog vragen hebben dan beantwoord ik deze graag.

Groetjes,

Diny Dop-Beverwijk

Comments & Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *