Ledenvergadering


Op dinsdag 20 januari zal in café Staal op de Wakkerendijk de openbare algemene ledenvergadering van DorpsBelang plaatsvinden. De vergadering is openbaar, dus een ieder is welkom. De aanvang is om 20.00 uur.

Agenda:

 1. Opening
 2. Bestuurszaken
  Jaap Bood wordt door het bestuur voorgedragen als nieuw bestuurslid
  Potentiële nieuwe bestuursleden, versterking is altijd welkom, kunnen zich staande de vergadering nog aanmelden.
 3. Financiën
  Ter vergadering zal financieel overzicht worden uitgereikt. Voorstel is om contributie te verhogen naar €12,50
 4. Terugblik fractie
 5. Actuele politieke onderwerpen
 6. Rondvraag

Comments & Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *