SV Eemnes


Recent heeft de raad goedkeuring gegeven dat alle velden van de voetbalclub worden voorzien van kunstgras en dat het onderhoud en beheer van deze velden voor 100% de verantwoordelijkheid wordt van de voetbalclub, dit gezien de grote groei qua leden aantal ( met name jeugd ) in relatie tot de trainingscapaciteit op de velden en de competitie op zaterdag. Aanvankelijk was DorspBelang zeer terughoudend omdat dit voorstel gepaard ging met een krediet van ruim 1,3 miljoen euro en dat daarnaast bij vervanging om de ca. 10 jaar ivm slijtage de gemeente 90% van deze kosten op zich zal nemen. In tijd dat er bezuinigd moet worden en de decentralisatie van het sociaal domein op het bord van de gemeente komt te liggen, waarbij de vraag is of we als Eemnes wel binnen de beschikbare budgetten blijven, hadden wij als fractie moeite met goedkeuring aan een krediet van ruim 1,3 miljoen euro om alle velden te voorzien van kunstgras. Daarnaast leefde bij ons het gevoel dat voetbal eigenlijk wel op gras hoort, maar dit is natuurlijk meer gevoelskwestie. Tijdens de algemene leden vergadering van de voetbalclub werd het duidelijk dat de voetbalclub niet echt geholpen zou als niet alles kunstgras zou worden dit ivm de trainingscapaciteit in met name herfst en winterperiode. Het bestuur van de voetbalclub heeft aan de leden een voorstel ter besluit voorgelegd dat tegen een contributie verhoging van 30 euro per jaar hiermee de kosten van het
onderhoud en beheer en bij vervanging ivm slijtage minimaal 10% van de vervangingskosten door de voetbal zelf zal worden betaald. Ook de discussie of voetbal meer charme heeft als het op gras wordt gespeeld leefde onder leden, maar uiteindelijk heeft een ruime meerderheid het voorstel van het bestuur goedgekeurd. Dus soms moet je dit dan ook accepteren. Daarnaast hebben wij een gesprek gehad met twee leden die de trainingsindeling op de velden organiseren en zij hebben aangegeven om een leuke en efficiƫnte training te geven gezien de vele jeugdelftallen en de hogere senioren elftallen die allemaal twee keer per week trainen zijn toch echt drie velden met kunstgras benodigd. Wij hebben dit in de fractie nog eens goed besproken en hebben besloten om toch akkoord te gaan met alles kunstgras en dus ook met het geraamde krediet. Wel heeft DorpsBelang een amendement ingediend; deze is ook in de raad aangenomen, dat de voetbalclub hun bijdrage van 10% bij vervanging geheel in brengt ook als de kosten over bv 10 jaar een stuk lager uitvallen dan nu begroot. Wij denken dat, net zoals met zonnepanelen, kunstgras ook steeds meer actueel wordt en dus doorontwikkeld waardoor over 10 en 20 jaar de kosten een stuk lager zullen uitvallen bij vervanging tov de nu opgestelde raming of begroting. Maar met het amendement zal de club dus niet 10% over dit lagere bedrag bijdragen, maar hun gehele afschrijving gebaseerd op het nu geraamde budget moeten inbrengen. Doel is dat het voordeel mbt lagere kosten in de toekomst voor 100% voor de gemeente zal zijn. Tevens is in het amendement extra toegevoegd dat naast de velden ook het onderhoud van het gehele sportpark, dus bossages, groen, wandel of voetpaden etc, voor rekening van de club is, daarmee vervalt de jaarlijkse bedrage a ca. 70.000 euro van de gemeente mbt onderhoud sportpark SV Eemnes. Kortom, Dorpsbelang is akkoord gegaan met het voorstel : krediet van 1,3 miljoen euro tbv kunstgras en onderhoud en beheer zal niet meer door de gemeente worden gedaan maar nu dus door de club zelf. En ons amendement is ook aangenomen.

Bas Pouw

Comments & Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *